Wat doe je als ondernemer?

'In 2008 ben ik gestart als zzp’er met het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van bedrijfskunde. Ook gaf ik les op hbo en universiteit. Daarnaast verzorgde ik trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke effectiviteit. In 2012 startte ik met een compagnon een kennis- en adviescentrum met als doel ondernemers- en leiderschapsvaardigheden van zelfstandigen te vergroten en ze hiermee  te ondersteunen bij de groei van hun onderneming.

Omdat veel startende zzp’ers bij ons kwamen, zijn we een ondernemershuis gestart. Hier bieden we zzp’ers en professionals in loondienst een werkplek en training on the job. In 2023 ben ik gestart met een regionaal onderzoeksbureau om maatschappelijke vraagstukken in de provincie Gelderland te onderzoeken. Het doel is om beleidsmakers te ondersteunen bij het formuleren van effectief beleid.'

Waarom besloot je te gaan promoveren?

'Ik was altijd al geïnteresseerd in onderzoek doen, maar had te weinig zelfvertrouwen om ermee te starten. Tijdens een vergadering waarbij alle deelnemers waren gepromoveerd werd ik door alle gesprekspartners serieus genomen. Dat gaf me ineens veel zelfvertrouwen. Ik bedacht me tijdens de vergadering dat ik ook kan promoveren.

Wat is een promovendus
Een promovendus heeft een tijdelijke aanstelling bij een universiteit en doet onderzoek. Na afronding van het onderzoek en het schrijven van een proefschrift verkrijg je de graad doctor. Daarna zag ik de oproep van prof. dr. Josette Dijkhuizen.'

'Een duurzame inzetbare ondernemer levert een waardevolle bijdrage aan de maatschappij'

Wat trekt je aan in het onderwerp carrière shocks?

'Als ondernemer heb je te maken met externe gebeurtenissen die je niet of nauwelijks kan beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan ‘de liefde van je leven tegenkomen’, verhuizen, het krijgen van kinderen of - minder leuk - een ziekte, het overlijden van een dierbare, of het verlies van een grote opdrachtgever. Deze gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de manier waarop je als ondernemer aankijkt tegen je werk, of in staat bent je werk uit te voeren.'

Wat wil je bereiken met je promotieonderzoek?

'Ik werk met veel plezier in mijn bedrijven. Dat gun ik andere ondernemers ook. Werk doen wat je leuk en belangrijk vindt, maakt dat je als ondernemer langer inzetbaar bent. Hierbij is balans tussen belastbaarheid en belasting van belang. Onverwachte gebeurtenissen kunnen deze balans en daarmee het werkplezier beïnvloeden.

Meer inzicht in hoe dit proces werkt, zorgt dat we adviezen kunnen geven. Zodat ondernemers met meer plezier kunnen werken, minder snel uitvallen en zo hun klanten langer van dienst kunnen zijn. Eventuele werknemers en leveranciers hebben hier ook baat bij. Kortom, een duurzame inzetbare ondernemer levert een waardevolle bijdrage aan de maatschappij.'