Wat ga je precies onderzoeken?

‘Ik onderzoek kritische gebeurtenissen die invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van ondernemers. Dit zijn gebeurtenissen in je persoonlijke of zakelijke leven die invloed hebben op je inzetbaarheid in je werkzame leven. Deze incidenten zijn “kritisch”, omdat ze een belangrijke invloed hebben: positief, maar ook negatief. En de beleving van een gebeurtenis kan verschillend zijn voor ondernemers. Een grote opdracht van een internationaal bedrijf, kan de ene ondernemer geweldig vinden, terwijl een andere daarvan in de stress raakt. Gebeurtenissen in je privé-leven kunnen natuurlijk ook invloed hebben op je duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld als je een kindje krijgt, of als een naaste ziek wordt.’

Waarom is het belangrijk om dit te onderzoeken?

‘Over duurzame inzetbaarheid van werknemers is veel bekend, maar dat thema benoemen we te weinig bij ondernemers. En dat is gek. Ondernemers zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en maatschappij. Ze zorgen bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, innovaties en producten en diensten. Als zij uitvallen, heeft dit veel impact op de ondernemers zelf, maar ook op onze economie en samenleving. Daarom is het belangrijk dat zij hun hele werkzame leven inzetbaar blijven. Om dit te ondersteunen wil ik met dit onderzoek niet alleen wetenschappelijk meer inzicht krijgen. Ik vind het ook belangrijk dat we praktische oplossingen kunnen ontwikkelen die ondernemers echt helpen om duurzaam inzetbaar te blijven. Want als ondernemer blijf ik praktisch en wil ik wel handvatten.’

Zijn ondernemers heel anders dan werknemers?

'Ja. Een ondernemer werkt voor eigen rekening en risico en is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen en eventueel voor medewerkers. Dat is een grote uitdaging in deze complexe en dynamische wereld. Hoe een ondernemer daarmee omgaat verschilt natuurlijk wel per ondernemer. Dé ondernemer bestaat niet. De één is werkgever, de andere zzp’er. Ze werken in andere sectoren en hebben andere motivaties en ambities. Ik werk als zzp’er bijvoorbeeld internationaal, waardoor ik veel merk van ontwikkelingen in andere landen. Collega-ondernemers die alleen nationaal werken, merken deze ontwikkelingen misschien op een andere manier.'

Dé ondernemer bestaat niet

Wat is en wat doet een bijzonder hoogleraar?

‘Een bijzonder hoogleraar heeft een andere positie dan een ‘gewone’ hoogleraar. Een gewone hoogleraar is iemand die fulltime op een universiteit werkt en doorgroeide naar hoogleraar. Dat blijf je in principe voor de rest van je leven. Een bijzonder hoogleraar is iemand die meestal 1 dag per week op een specifiek thema hoogleraar is. Op dat thema doe je onderzoek en geef je bijvoorbeeld les. Bijzonder hoogleraar ben je voor een afgesproken termijn, zoals ik voor 5 jaar. 

Een bijzonder hoogleraar heeft vaak een sponsor. De sponsor geeft bij de universiteit aan over welk onderwerp ze een onderzoek wil. De universiteit bekijkt dan of het onderwerp bij haar past en of ze zich met de sponsor wil verbinden. Als de universiteit akkoord gaat, plaatst de universiteit een vacature voor een bijzonder hoogleraar. In mijn geval gaf Movir al aan dat ze mij graag voor die vacature wilden vragen. Dan moet de universiteit de kandidaat ook goedkeuren en ga je met elkaar een lange procedure in om de leerstoel daadwerkelijk te installeren. 

Ik ben er trouwens trots op dat ik als vrouw bijzonder hoogleraar ben op het gebied van ondernemerschap. Het onderwerp wordt nog door het beeld van mannen gedomineerd. In de wetenschap zie je veelal mannen, maar ook in de beeldvorming van ondernemers. Als we denken aan ondernemers, dan komen vaak mannelijke rolmodellen naar voren.  Daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer én wetenschapper. Een unieke combinatie en ik hoop dat ik daarmee ook een rolmodel voor anderen kan zijn.’

Je onderzoek wordt betaald door een sponsor. Is dan geen kans op belangenverstrengeling?

‘Daarom is het ook een lang traject voordat een bijzonder hoogleraar uiteindelijk wordt aangesteld. Er mag natuurlijk geen (schijn van) belangenverstrengeling zijn. Movir betaalt mij, maar ik moet als wetenschapper uiteraard integer en onafhankelijk zijn. Movir mag geen enkele invloed hebben op de onderzoeksresultaten of zeggen wat de uitslag moet zijn. Ze mogen wel aangeven dat ze willen dat ik iets nog extra onderzoek. Bijvoorbeeld de invloed van leeftijd in het onderzoek. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek die worden gepubliceerd voor iedereen toegankelijk. In feite doe ik dus niet alleen onderzoek voor Movir.’

Misschien vind je dit ook interessant

  • De kunst van tijd nemen voor jezelf

    Als zelfstandig professional ben je ongetwijfeld bevlogen en werk je hard. Daar is niks mis mee, zolang je soms ook tijd voor jezelf neemt. Rosanne Smit van onze partner TELUS Health geeft je handvatten om dat te doen. 

    Rosanne Smit van Ascender