Wat doet Movir precies als ik mijn premie niet betaal?

Als je een keer je premie niet hebt betaald, dan vragen wij je met een herinnering om dat alsnog te doen. Je ontvangt maximaal 2 keer zo’n herinnering.

 1. De eerste herinnering ontvang je 30 dagen nadat wij je hebben gevraagd om de premie te betalen. Gaat het om:
  • De eerste premie bij aanvang van je verzekering, dan is er geen dekking. Je hebt dan geen recht op een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. We vragen je om de premie binnen 14 dagen te voldoen.
  • Een vervolgpremie, dan vragen we je om binnen 14 dagen alsnog de premie te betalen. Heb je de premie na deze 14 dagen niet betaald dan vervalt de dekking. Je hebt dan geen recht op een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt.
 2. De tweede herinnering ontvang je 14 dagen nadat wij je in de eerste herinnering hebben gevraagd om de premie alsnog te betalen. Hierin bevestigen we dat de dekking is vervallen. Het is goed om te weten dat je verplicht blijft de premie te betalen. Betaal je niet, dan kan Movir incassomaatregelen nemen. De kosten hiervan zijn voor jouw rekening. We kunnen op dat moment ook besluiten om je verzekering te beëindigen wegens wanbetaling. Daar lees je hieronder meer over.

Als je ook na de tweede herinnering de premie niet betaalt, dan kan Movir incassomaatregelen nemen. We schakelen dan een incassobureau in. Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int. Dat doet het bedrijf in opdracht van Movir.

Zodra het incassobureau ingeschakeld is, loopt het contact via het incassobureau en niet meer rechtstreeks met Movir. Voor deze werkzaamheden brengt het incassobureau kosten in rekening. Deze kosten betaal je bovenop de openstaande premie.

Het kan zijn dat je ook aan het incassobureau niet betaalt. Wij kunnen dan een dagvaarding uitbrengen. Met een dagvaarding vragen we een oordeel van de rechter. Je moet dan niet alleen de incassokosten betalen, maar je loopt dan ook het risico dat je een advocaat moet inschakelen en de kosten van de gerechtelijke procedure moet betalen.

Blijf ik de premie niet betalen, wat gebeurt er dan?

We mogen je verzekering beëindigen wegens wanbetaling. De achterstallige premie tot aan de beëindigingsdatum blijf je verschuldigd. Ook melden we je aan bij Stichting CIS. CIS staat voor Centraal Informatie Systeem. Stichting CIS zet je gegevens in hun databank, waardoor de wanbetaling en eventueel de opzegging zichtbaar is voor alle aangesloten verzekeraars en gevolmachtigden.

Wanneer je een CIS-registratie hebt, heeft dat grote gevolgen voor je toekomstige verzekeringen. Verzekeraars kijken vaak in de CIS databank of een potentiële verzekeringsnemer geregistreerd staat. Als dat zo is, is de kans groot dat ze je niet willen verzekeren. Je vormt dan een te groot risico voor de verzekeringsmaatschappij.

Welke rechten heb ik als de premie betaald wordt nadat de dekking is geschorst?

Dan heb je weer dekking vanaf 1 dag nadat je alle verschuldigde premie hebt betaald. Maar alleen nadat je ook alle kosten voor het incasseren van de premie hebt betaald. Je hebt geen recht op uitkering voor arbeidsongeschiktheid die ontstaat in de periode dat de dekking is geschorst. Ook niet als je de premie alsnog betaalt.

Betaal je nadat je verzekering is beëindigd dan heeft dat geen invloed op de beëindiging. Je hebt nog steeds geen recht op uitkering voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan in periode dat de dekking is geschorst. Je betaling zal worden teruggestort.

Wat kun je zelf doen?

Laat je rekeningen in ieder geval niet liggen. Raak je het overzicht kwijt neem dan contact op met je financieel adviseur of met Movir, zodat wij je kunnen helpen om een oplossing te zoeken. Daarnaast kan je ook hulp inschakelen:

 • Heb je inzicht nodig in je inkomsten en uitgaven? Met het Nibud Persoonlijk Budgetadvies ontdek je hoeveel je uitgeeft en krijg je bespaartips. Wil je weten of je 'geldfit' bent? Doe de test op Geldfit.nl en ontvang persoonlijk advies met tips waar je direct mee aan de slag kan.

 • Voor hulp bij je schulden kan je altijd advies inwinnen bij je gemeente. Daar geven ze je graag advies of helpen ze je bij een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering.

 • Zit je bedrijf in zwaar weer of heb je ondernemersvragen? Praat dan eens met het Ondernemersklankbord. Oud-ondernemers, managers en specialisten uit het bedrijfsleven geven antwoord op je vragen en delen graag hun ervaringen. Heb je een aov van Movir? Dan mag je zonder extra kosten deelnemen aan een klankbordtraject van maximaal 6 maanden.

Neem contact met ons op via Mijn Movir of via het contactformulier

 • Mijn Movir

  1. Log in in Mijn Movir. Heb je nog geen account? Klik dan op ‘Activeren’. 
  2. Ga naar ‘Mijn berichten’.
  3. Klik op ‘Nieuw bericht’.
  4. Kies het onderwerp ‘Premiebetaling'.