Uit een inventarisatie die Movir een paar weken geleden deed onder verzekerde zakelijk professionals, kwam naar voren dat veel van hen behoefte hebben aan handvatten om hun bedrijfsmodel aan te passen aan de nieuwe situatie. Ook gaven ze aan dat ze willen leren van andere professionals. In deze online Masterclasses, onder leiding van ondernemerscoach-bedrijfsadviseur Wilma Hendriks (Athenos), gaven we gehoor aan deze twee behoeftes. 

Zoeken naar creatieve oplossingen
Tientallen deelnemers kregen in de Masterclasses handvatten en inspiratie om creatief met hun bedrijfsstrategie om te gaan, aan de hand van het Business Model Canvas. Daarna zochten deelnemers in groepjes naar kansen voor elkaars ondernemingen. Verzekerden die deelnamen aan de sessies waardeerden de Masterclasses gemiddeld met het rapportcijfer 8.  

Waardevolle inzichten
Eén van de deelnemers, dierenarts en trainer Joep Driessen: ‘Al 20 jaar heb ik een eigen bedrijf. Dan denk je dat je alles al hebt meegemaakt. Maar ik was verrast door de inzichten die de andere deelnemers en Wilma me gaven in de Masterclass. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat ik beter moet uitleggen waarom we in ons bedrijf doen wat we doen. Dat is namelijk wat onze trainingen uniek maakt. Daarnaast ga ik zoeken naar klanten die beter bij ons passen en die ook écht voor duurzaamheid gaan. Liever 10 van zulke partijen, dan samenwerken met heel veel partijen die eigenlijk niet bij ons passen. Het was dus nuttig om 2 uur van mijn tijd op deze manier te investeren.’

Stoom afblazen?

Dag en nacht zitten professionele gesprekspartners klaar voor verzekerden van Movir. Bij MentaVitalis kun je terecht met alles waar je mee zit. Bel 0800 22 44 228.