Algemene gemoedstoestand 6,9
Deze groep voelt zich over het algemeen nog goed en geeft zichzelf gemiddeld het rapportcijfer 6,9. Van de respondenten waar de business op dit moment nauwelijks stil ligt, verwacht de helft dat de impact binnen nu en 2 maanden nihil of klein blijft. Het meest optimistisch daarin zijn de consultants. Yoram Schwarz, directeur van Movir: ‘Het is goed te zien dat deze groep optimistisch is en opdrachten vanuit huis kan voortzetten. Helaas zit ook 9 procent van de ondervraagde groep thuis, omdat alle business is weggevallen. De inventarisatie hebben we gedaan om te achterhalen wat de grootste uitdagingen zijn op korte termijn, zodat wij onze  ondersteuning hierop kunnen afstemmen.’

Nieuwe businessmodellen ontwikkelen een van de grootste uitdagingen
Naast het op peil houden van de omzet, of het binnenhalen van nieuwe opdrachten vinden zakelijk professionals het nieuwe werken vanuit huis/op afstand een grote uitdaging. Ook het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor de (nabije) toekomst staat op het lijstje. Schwarz: ‘Wij kunnen niet voor alle verzekerden nieuwe businessmodellen bedenken, maar willen ze wel ondersteunen hoe je dit aanpakt. Daarom organiseren we verschillende masterclasses waarbij verzekerden in 1,5 uur met een bedrijfskundige aan de slag gaan met hun eigen business model canvas. Door de kleinschaligheid (max 20 deelnemers per masterclass) leer je van elkaar, maar sta je ook zeker stil bij je eigen situatie.’ Bijna 60 procent is geïnteresseerd in bedrijfskundige tips en bijna 70 procent wil weten hoe andere ondernemers hiermee omgaan. Ook is er behoefte aan inzicht in de eigen financiën. ‘Om professionals hiermee te ondersteunen, zijn we van plan binnenkort een financiële scan op onze website te plaatsen,’ aldus Schwarz. 

Combineren met gezin grootste persoonlijke uitdaging
Het gezinsleven combineren met het werk blijft de grootste persoonlijke uitdaging op korte termijn. Daarnaast is de gezondheid van zowel jezelf als naasten een uitdaging. Schwarz: ‘De derde grootste uitdaging ligt op het mentale vlak. Omgaan met de angst en onzekerheid van deze tijd en balans vinden blijft moeilijk. Gelukkig kunnen verzekerden bij Movir contact opnemen met een onafhankelijke coach om hen hierbij te ondersteunen.’