De benoeming kwam tot stand, nadat de ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Net als Josette Dijkhuizen, wordt ook dr. Fabian Dekker benoemd vanwege expertise op het gebied van zelfstandigen. De benoemingen van Josette Dijkhuizen, als kroonlid en Fabian Dekker, als plaatsvervangend kroonlid gelden tot 1 april 2024. Daarna is herbenoeming mogelijk.

Gouden randje

Voor Movir heeft deze benoeming een gouden randje: sinds 2022 doet Josette als bijzonder hoogleraar onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van ondernemers in Nederland. Dat onderzoek kan zij doen dankzij sponsoring van Movir.

Geweldige vertegenwoordiger

Movir-directeur Maurick Schellekens spreekt van een prachtige benoeming: ‘Voor Josette zelf, maar zeker ook voor ondernemend Nederland. Josette is ondernemer én wetenschapper. Als geen ander maakt zij de verbinding tussen onderzoek en de praktijk. Dat doet ze enorm bevlogen! Met Josette krijgen ondernemers een geweldige vertegenwoordiger die dicht tegen het politieke speelveld aan beweegt. Dat is een must als je kijkt naar de uitdagingen waar ondernemers voor staan.’

Dit doet een kroonlid

Kroonleden in de SER zijn onafhankelijke deskundigen. Vaak zijn het hoogleraren op economisch, financieel, juridisch of sociaal-wetenschappelijk gebied. Ze worden op voordracht van het kabinet door de koning benoemd. Hun taak is het inbrengen van kennis en het behartigen van het algemeen belang. Daarnaast kunnen kroonleden optreden als bruggenbouwer wanneer werknemers en ondernemers het niet met elkaar eens zijn.

Tot de kroonleden behoren vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. De voorzitter van de SER is eveneens kroonlid.

Over de SER

De SER is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. De raad bestaat voor twee derde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden.