Extra voordeel voor huisartsen met een Beroeps-AOV

Als vrijgevestigde huisarts met een Langlopende Beroeps-AOV van Movir kom je in aanmerking voor een premieteruggave-regeling. Dit houdt in dat je 10% van de aov-premie terugkrijgt als je:

  • 10 of meer kalenderjaren op rij geen arbeidsongeschiktheidsuitkering van ons ontvangt, en 
  • op 1 januari van het jaar waarin we de premieteruggave uitbetalen nog bij Movir verzekerd bent, en
  • in Nederland werkt en woont.

Vraag en antwoord

Is het rekeningnummer in de brief niet juist?

Geef dan uiterlijk 13 april 2024 het juiste rekeningnummer aan ons door. Dat doe je via de berichtbox in Mijn Movir of het contactformulier:

  • Kies het onderwerp 'Rekeningnummer premieteruggave'.

Vermeld daarbij:

  • je nieuwe rekeningnummer. Let op dat dit rekeningnummer op naam staat van degene die de verzekering is aangegaan. Van dit rekeningnummer betaal je de premie en wij maken eventuele uitkeringen naar dit rekeningnummer over. 
  • de naam van de rekeninghouder.
  • je relatienummer of polisnummer.

Maak ook gebruik van onze Preventieservice

Talloze huisartsen blijven in beweging, doordat ze met onze preventieve steun aan de slag gingen. Hoe? Op movir.nl/preventie ontdek je hoe we je kunnen helpen om gezond en met plezier aan het werk te blijven en uitval te voorkomen. Ben je bijvoorbeeld gespannen of pieker je veel? Dan kan sparren met een coach helpen.