Als je in loondienst bent en arbeidsongeschiktheid raakt door ziekte of een ongeval, dan betaalt je werkgever de eerste 2 jaar van ziekte je loon (gedeeltelijk) door. De meeste werkgevers betalen het salaris van hun werknemers in het 1e ziektejaar volledig door en in het 2e ziektejaar meestal voor 70%.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Ben je na 2 jaar nog arbeidsongeschikt? Dan heb je wellicht recht op een uitkering uit de WIA. Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen WIA uitkering. Ben je meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan kom je in aanmerking voor de WIA. De WIA kent twee uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. In beide gevallen kan je inkomen fors achteruitgaan.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkering)

Je krijgt een WGA-uitkering als je:

  • gedeeltelijk (35% tot 80%) arbeidsongeschikt bent.
  • volledig arbeidsongeschikt bent (80% tot 100%), maar in de toekomst waarschijnlijk weer meer kunt werken.

Binnen de WGA krijg je vaak eerst een WGA loongerelateerde uitkering. Dit is een tijdelijke uitkering van maximaal 2 jaar. Na deze periode krijg je een WGA loonaanvullingsuitkering of een WGA vervolguitkering. Welke uitkering je krijgt, is afhankelijk van of je werkt en hoeveel je daarmee verdient:

  • Verdien je minstens de helft van het bedrag dat je volgens het UWV nog zou kunnen verdienen? Dan krijg je een WGA loonaanvullingsuitkering.
  • Verdien je minder dan de helft van het bedrag dat je volgens het UWV nog zou kunnen verdienen? Dan krijg je een WGA vervolguitkering.

De hoogte van de WGA-uitkering die je mogelijk krijgt, loopt sterk uiteen. Van minimaal een percentage van het minimumloon (WGA vervolguitkering). Tot maximaal 75% van het loon dat je verdiende voordat je ziek werd in de eerste 2 maanden en daarna 70% van het loon dat je verdiende voordat je ziek werd. Daarbij gaat de WIA bij het berekenen van de uitkeringen uit van een maximaal loon (€ 66.957 in 2023). Verdiende je voordat je ziek werd meer dan dit bedrag? Dan ga je er dus extra op achteruit.

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA-uitkering)

Je krijgt een IVA-uitkering als je volledig (80% tot 100%) arbeidsongeschikt bent en als dit in de toekomst bijna zeker zo blijft. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het loon dat je verdiende voordat je ziek werd. Daarbij gaat de WIA bij het berekenen van de uitkeringen, uit van een maximaal loon (€ 66.957 in 2023). Dus de IVA-uitkering bedraagt maximaal € 50.218 (in 2023). Verdiende je voordat je ziek werd meer dan het maximale loon? Dan gaat je inkomen met meer dan 25% achteruit.

Meer uitleg over de WIA en de hoogte van de verschillende uitkeringen vind je op uwv.nl.