Speciaal voor werknemers die...

  • in Nederland wonen en werken en onder de WIA vallen,
  • waarvoor de werkgever geen aanvullende WIA verzekering gesloten heeft en
  • die zelf een verzekering willen sluiten om inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid te beperken.

Extra zekerheid voor jou als werknemer

Als je in loondienst bent, dan betaalt je werkgever de eerste 2 jaar van ziekte je loon (gedeeltelijk) door. De meeste werkgevers betalen het salaris van hun werknemers in het 1e ziektejaar volledig door en in het 2e ziektejaar meestal voor 70%.

Ben je na 2 jaar nog arbeidsongeschikt? Dan val je mogelijk terug op de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Meestal betekent dit een achteruitgang in inkomen. Controleer daarom of je werkgever aanvullende WIA verzekeringen heeft gesloten, om deze terugval voor jou te verminderen. Heeft je werkgever geen collectieve WIA verzekering gesloten? Sluit dan zelf een verzekering om te beperken dat je inkomen fors achteruitgaat als je arbeidsongeschikt bent.

Bij Movir kan je jezelf aanvullend verzekeren van een uitkering als je arbeidsongeschikt bent door ziekte of een ongeval. En je daardoor je beroep niet meer kunt uitoefenen. Hiermee vang je een deel van je inkomensverlies op. 

 

De keuzemogelijkheden die Movir Momentum jou biedt

De Movir Momentum AOV’s bieden jou als werknemer veel keuzevrijheid. Zo kun je de verzekering goed afstemmen op jouw situatie en wensen. De keuzes die je maakt hebben invloed op de uitkering die je krijgt als je arbeidsongeschikt wordt en op je premie.

Voorwaarden

Lees de voorwaarden van de verzekering en ontdek wat je precies verzekert met de Movir Momentum AOV's voor werknemers

Goed om te weten

Kies ook voor een aov waar je nu wat aan hebt!

Vanaf dag 1 dat je Movir Momentum AOV ingaat, kan je rekenen op onze ondersteuning om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dat doen we door je te inspireren op het gebied van gezondheid, carrière en gezin. Gaat het even niet zo lekker? Trek dan bij ons aan de bel. Samen kijken we dan hoe we je kunnen helpen om alles weer zo goed mogelijk op de rails te krijgen.

Brochure

Wil je alle informatie over de Movir Momentum voor werknemers nog eens rustig nalezen? Lees dan deze digitale brochure.