Yoram Schwarz, directeur Movir: “Dit is een ontzettend interessante uitkomst, omdat dit echt ten koste gaat van het werkplezier en de vitaliteit van deze professionals die niet durven te veranderen. Terwijl het waarschijnlijk ook anders kan. We gebruiken deze waardevolle kennis om de steun die we professionals al bieden verder te verfijnen en uit te breiden.”

De Vitaliteitsmonitor

Met de Vitaliteitsmonitor onderzocht Movir de vitaliteit van medisch en zakelijk professionals aan de hand van het thema ‘talenten en drijfveren’. Yoram Schwarz: “Vitaliteit, talenten en drijfveren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: als je doet wat bij je past, helpt dit je om vitaal en goed in je vel te zitten. Andersom helpt vitaliteit je om in beweging te komen en stappen vooruit te zetten.”

Uitkomsten

Zowel medisch (94%) als zakelijk (85%) professionals geven aan dat hun werk zinloos zou zijn als het geen maatschappelijke waarde zou hebben. Voor beide groepen geldt dat ze zich redelijk vitaal voelen: medisch professionals geven zichzelf daarvoor het rapportcijfer 7,4, zakelijk professionals geven zichzelf een 7,6. Toch durft bijna de helft (46%) van de medisch professionals niet een bepaalde stap in hun leven te zetten. Minder werken en werk anders inrichten kunnen een mogelijkheid zijn. Bij zakelijk professionals is dit 39 procent. Uiteindelijk zou zes op de tien het jammer vinden of echt teleurgesteld zijn als het hen niet lukt om deze stap te zetten.

Medisch professionals

Medisch professionals zien het omgaan met mensen (69%) en nauwkeurig werken (43%) als één van hun grootste krachten. Hun grootste groeiambitie is om vakinhoudelijk beter te worden.

Ruim de helft (56%) van de medisch professionals ervaart geen goede balans tussen werk en privé. Dit is iets meer dan zakelijk professionals (52%). Medisch professionals ervaren het gebrek aan balans veel vaker (48%) als vervelend dan zakelijk professionals (33%). Als ze de keuze hadden, zouden veel medici (82%) kiezen voor meer vrije tijd en minder geld.

Dit geldt helemaal voor medisch professionals tot 45 jaar, die hun sociale contacten en activiteiten als hun belangrijkste energiebron zien. Zij zien, in vergelijking tot oudere medici (63%), omgaan met mensen dan ook vaker (76%) als één van hun grootste talenten.

Meer resultaten over medisch professionals vind je in de infographic.

Zakelijk professionals

Veel zakelijk professionals (85%) houden van uitdagingen waar anderen voor terugschrikken. Ruim een kwart weet wat hij of zij goed kan, maar slaagt er niet altijd in om dit talent te benutten. Verder noemen ze naast de eerdergenoemde drive, hun creativiteit en initiatiefrijk zijn als hun grootste talenten. Ondanks de coronacrisis zegt een kwart van deze zelfstandig professionals geen nadelen te ondervinden van het ondernemerschap. Nog steeds heeft 95 procent liever een eigen bedrijf dan een beter betaalde functie ergens anders. Tachtig procent vindt zekerheid minder belangrijk dan de vrijheid om het werk zelf in te richten. Jongere zakelijke professionals piekeren meer en hebben meer financiële zorgen dan oudere.

Meer resultaten over zakelijk professionals vind je in de infographic.

Vervolgstappen

In de Vitaliteitsmonitor onderzoekt Movir de vitaliteit van zelfstandig professionals in Nederland. Yoram Schwarz: “Nu stonden ‘talenten en drijfveren’ centraal. Het komende jaar onderzoeken we in de Vitaliteitsmonitor ook andere aspecten die de vitaliteit van professionals beïnvloeden, zoals levensstijl, mentale gezondheid, je omgeving en persoonlijke ontwikkeling. Op basis van de inzichten die we krijgen uit deze onderzoeken, kunnen we zelfstandig professionals nóg beter ondersteunen om gezond en met plezier te werken. Dit is ons grootste talent en onze belangrijkste drijfveer.”

De Vitaliteitsmonitor is in opdracht van Movir uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2.

Movir vitaliteitsmonitor