Pas op de 6e plaats komt het verdienen van (meer) geld. Ondanks de lange dagen (43 procent werkt 40 uur per week en 11 procent meer dan 50 uur) halen ze energie uit het ondernemerschap. 68 procent vindt de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap de beste keuze ooit.

Eén op vijf heeft conditie- of gezondheidsproblemen sinds ondernemerschap

Helaas zijn er niet alleen voordelen aan het zelfstandige bestaan. Ruim 1 op de 5 respondenten geeft aan een verslechterde conditie of zelfs gezondheidsproblemen te ervaren sinds het ondernemerschap. Daar komt bij dat 1 op de 10 nooit tijd heeft voor zichzelf en 64 procent heeft slechts ‘soms’ tijd voor zichzelf. Vrouwelijke ondernemers ervaren een druk bestaan en de weinige vrije tijd die over is, wordt vooral besteed aan de kinderen en partner.

Vrouwelijke ondernemers vinden zichzelf succesvol, maar kinderen vertragen het succes

Ondanks het gebrek aan tijd, slagen de meeste vrouwelijke ondernemers er in om succesvol te zijn. Maar liefst 65 procent van de respondenten geeft haar zakelijk succes het rapportcijfer 8 of hoger. De definitie van zakelijk succes wordt in volgorde van belangrijkheid aangegeven met onafhankelijk zijn, vrijheid hebben, flexibel kunnen zijn, impact maken en waardevolle relaties aangaan.

Vrouwelijke ondernemers presteren op de top van hun kunnen door de combinatie van opvoeding en ondernemerschap. Ruim 40 procent van de ondernemers met thuiswonende kinderen geeft aan dat de opvoeding ervoor zorgt dat zakelijke doelen minder snel bereikt worden.

“Mijn partner is mijn rots in de branding”

Om succesvol te kunnen zijn en alle ballen in de lucht te kunnen houden is een goedwerkend supportsysteem ontzettend belangrijk. Steunpilaar nummer 1 voor vrouwelijke ondernemers is hun levenspartner, ruim 85 procent geeft dat aan. Maar ook de huishoudelijk hulp is voor ruim 50 procent (zeer) belangrijk en daarmee een onmisbare schakel in het supportsysteem.

Wakker liggen van de zorgen voor morgen

Hoewel bijna alle respondenten niets anders zouden willen dan zelfstandig ondernemer zijn, brengt het ondernemerschap ook zorgen met zich mee die zich niet alleen tijdens ‘kantooruren’ afspelen.  Bijna de helft van de respondenten slaapt slecht tot zeer slecht. Niet gek aangezien maar liefst 72 procent werkdruk en stress ervaart. Ruim 1 op de 10 heeft te maken (gehad) met een juridisch geschil.

Nicole Wiesehahn, directeur commercie bij Movir: “Slaap is een belangrijke voorwaarde voor welzijn en functioneren. Wie goed slaapt, wordt uitgerust wakker, voelt zich fitter en is productiever. Wij helpen zelfstandig Nederland met het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, waaronder met oplossingen van HalloSlaap, maar ook met coaching rondom stress, carrière en gezonde voeding.”

Het ondernemerschap komt ook met werkzaamheden die energie kosten. Zo vindt bijna de helft van de ondervraagde ondernemers het juridische papierwerk vervelend. Silvia Onos, directeur Marketing & Innovatie bij DAS: “Het is belangrijk om zaken in de basis al juridisch goed op orde te hebben. Denk bijvoorbeeld aan algemene voorwaarden. Dat kan in de toekomst heel veel juridisch gedoe en papierwerk schelen. Het voorkomen van juridische problemen helpt om zorgeloos te ondernemen.”

Voorkomen dat je uitvalt

Als klant van Movir kun je daarom niet alleen rekenen op hulp als je arbeidsongeschikt bent. Je krijgt ook handvatten om juist nú het maximale uit jezelf te halen en om te voorkomen dat je uitvalt.