Voor gedreven professionals

‘Movir-verzekerden zijn doorgaans gedreven professionals met veel verantwoordelijkheden, zowel thuis als op het werk. Ze vinden het niet erg om hard te werken, en halen daar ook voldoening uit. Dat vraagt veel van hen én van de mensen om hen heen. Vaak gaat dit lang goed. Maar als er zich grote veranderingen of onzekerheden in de privé-situatie voordoen, kan dit de druppel zijn die de emmer doet overlopen.’

Wanneer wordt het te veel?

‘Wanneer spanningen zich zo opstapelen dat iemand burn-out raakt, heeft dit ingrijpende gevolgen, zowel voor de persoon zelf als voor diens omgeving. Het is vaak een lange weg van uitval tot herstel. Terwijl het vaak voorkomen kan worden. Meestal weten mensen wel dat ze te veel van zichzelf vragen, maar zien ze niet in hoe het ook anders kan. Gelukkig weten steeds meer mensen ons op zo’n moment te vinden.’

Voor alle soorten vragen

MentaVitalis beschikt over een netwerk van ongeveer 120 gespecialiseerde coaches en psychologen door heel Nederland, waardoor je zowel face-to-face, telefonisch als online begeleiding kunt krijgen. Kamphuis: ‘De kracht van onze dienstverlening ligt erin dat mensen met al hun vragen en problemen bij ons terecht kunnen. Niet alleen met werkgerelateerde of loopbaanvragen, maar ook met persoonlijke en relationele problematiek. Bij ons kun je terecht met alles waar je over piekert.'

'Bij MentaVitalis kun je terecht met alles waar je over piekert'

Bianca Kamphuis, MentaVitalis

Sparren met iemand die onafhankelijk is

Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Movir en staat iets je (werk)plezier in de weg? Spar dan eens met een onafhankelijke expert van MentaVitalis. Deze ondersteuning is kosteloos (tot 6 uur coaching per jaar) voor jou als verzekerde en kan je inzichten geven waardoor je weer op een prettige manier vooruit kunt. Sommige van deze experts werkten zelf als medisch professional en kunnen zich daarom goed in jou verplaatsen. Bel MentaVitalis op 0800 22 44 228.