Mieke Houben (HRM-adviseur Laurentius) en René Visser (re-integratiemanager Movir) over het initiatief dat inmiddels de status van ‘pilot’ voorbij is. 

Mieke: ‘Als MSB hadden we te weinig informatie over hoe het met een specialist ging als hij zich ziek meldde. Als specialist hoef je dat niet aan het MSB te vertellen. En de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar mág het ons niet vertellen. We wisten onvoldoende waar we aan toe waren. Vaak wisten we zelfs niet wat de precieze datum van arbeidsongeschiktheid was. Maar het had wel gevolgen voor ons, ook financiële. Zo ontstond de vraag hoe wij als bedrijf grip kunnen krijgen op onze mensen en op hun behoeftes. Het leek me logisch om met Movir in overleg te gaan, aangezien zij voor ons de grootste verzekeraar zijn.’

René: ‘Wij dachten graag mee, omdat ook wij aanliepen tegen de beperkingen die er waren. Als we een specialist begeleidden om te re-integreren dan konden we in gesprek met MSB’s niet op de inhoud doorgaan, terwijl we dat soms wel graag wilden. Samenwerken en communiceren zijn namelijk de belangrijkste succesfactoren om iemand weer aan het werk te krijgen. Tot Mieke bij ons aanklopte, zagen we echter geen oplossing.’

De oplossing

Mieke: ‘Er was al een bedrijfsarts in het ziekenhuis, maar die was er alleen voor medewerkers en specialisten in loondienst. In overleg met Movir besloten we om deze bedrijfsarts ook een rol te geven voor het MSB. Deze bedrijfsarts wordt ingezet door Movir en communiceert, als de verzekerde daarmee instemt, met alle partijen over welke re-integratiemogelijkheden er zijn. Hij schakelt alleen met Movir over het medische gedeelte: wat kan iemand, en speelt er misschien nog meer wat van belang is? De re-integratie kan daardoor veel beter en sneller van start gaan. Aan het MSB geeft de bedrijfsarts door wat het stappenplan is en wat iemand weer kan.’

Instemming

Mieke: ‘Voordat we de nieuwe manier van werken konden invoeren, moesten de leden van het MSB toestemming geven. Dat gold voor alle leden, want ook specialisten die niet bij Movir verzekerd zijn, maken gebruik van de bedrijfsarts. Gelukkig was het eenvoudig om uit te leggen waarom deze manier van werken goed voor medisch specialisten is. Als je met klachten kampt en uiteindelijk de drempel hebt overwonnen om je ziek te melden, ben je heel kwetsbaar. Dan is het prettig als een onafhankelijk iemand meekijkt naar wat verstandig is voor jou. Bij de bedrijfsarts kun je je verhaal kwijt. Je hoeft niet bang te zijn dat er onprofessioneel wordt omgegaan met de situatie. De bedrijfsarts deelt alleen je belastbaarheid, wat je wel en niet kan, en een tijdslijn met ons. Wij horen nooit wat er medisch gezien met je aan de hand is. Het is niet om iemand te controleren, maar om te signaleren en om in een vroeg stadium te helpen.’  

Duidelijkheid en rust

René: ‘Een groot voordeel van deze bedrijfsarts is dat hij de cultuur in het ziekenhuis kent en weet wat er speelt. Die kennis hebben wij als verzekeraar niet. Ook weet hij precies wat de werkzaamheden inhouden. Daardoor kan hij beter bepalen in hoeverre een specialist zijn werk kan doen. Wat ook helpt is dat de kans dat je uitvalt en de duur van uitval kleiner worden. Dat zorgt ervoor dat je als specialist minder vaak hoeft waar te nemen voor collega’s die zijn uitgevallen. Dat voordeel merk je direct, zowel fysiek als in je portemonnee.’

Mieke: ‘Dat is heel belangrijk. In de overeenkomst met een specialist staat dat het contract eindigt als hij of zij binnen anderhalf jaar in totaal langer dan een jaar ziek is. Als zo iemand nog snel even binnen het jaar moet re-integreren, is dat gedoemd te mislukken. Natuurlijk hebben mensen die zijn uitgevallen een tik gekregen en kunnen ze misschien wat kwetsbaar zijn. Maar doordat dat nu zo goed begeleid wordt, is hun toekomst veel meer gewaarborgd. Als iemand terug is, is hij ook helemaal terug.’

Succes

René: ‘De eerste zaken die we nu samen gedaan hebben, waren onder meer casussen met psycheproblematiek, waarvan we niet wisten of dat goed zou komen. Maar ze zijn allemaal binnen een jaar opgelost. Dat is boven verwachting. Doordat we nu met elkaar kunnen communiceren kunnen we veel efficiënter ondersteuning bieden. We zijn echt aan het samenwerken. Voorheen waren we aanbieder en afnemer en nu werken we samen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Dat danken we aan de visie die het MSB Laurentius – en met name Mieke in samenwerking met de bedrijfsarts – op het probleem had.’

Toekomst

Mieke: ‘We hebben de afgelopen jaren veel bereikt. Dit staat als een huis. Nu de lijnen tussen Movir en ons MSB zo kort zijn, kijken we ook hoe we bij andere onderwerpen samen kunnen optrekken. Zo zijn voor ons senioren- en juniorenbeleid heel belangrijk. Ook gaan we nog samen aan de slag om meer aandacht te krijgen voor preventie. Als verzekerde van Movir kun je altijd Team Preventie bellen voor ondersteuning, en leden van ons MSB kunnen ook bij de bedrijfsarts terecht. Dat willen we uitbouwen. Want het is belangrijk om af en toe even aan te stippen dat je als medisch specialist niet alleen staat. Laat ons jou helpen. En die “ons” dat is dan het MSB en Movir.’

Iets voor jouw ziekenhuis?

Inmiddels zetten ook andere ziekenhuizen een bedrijfsarts in, op dezelfde manier als in het Laurentiusziekenhuis gebeurt. Benieuwd wat Movir voor jouw MSB kan betekenen? Neem dan contact met ons op.