In de voorwaarden van verzekering hebben we het over Optierecht. Deze regeling hebben we uitgebreid en verbeterd. Vanaf nu noemen wij het de Onderhoudsregeling.

Dit valt onder de Onderhoudsregeling:

 • Check je beroep en werkzaamheden.
 • Je mag 1 keer per jaar je verzekerd bedrag aanpassen zonder nieuwe gezondheidsverklaring in te vullen. Dit is je Optierecht.
 • Je kunt een verlaagd verzekerd bedrag binnen 3 jaar weer verhogen tot het oude niveau.

Aan het aanpassen van je verzekerd bedrag zijn wel spelregels verbonden.

Dit kun je aanpassen

Zo maak je gebruik van de Onderhoudsregeling

 1. Lees de spelregels.
 2. Log in op Mijn Movir. Heb je nog geen account? Klik dan op ‘activeer Mijn Movir’.
 3. Kies voor Onderhoudsregeling.
 4. Volg de stappen op het scherm.

Kun je geen gebruikmaken van Mijn Movir? Gebruik dan het formulier.

Spelregels aanpassen verzekerd bedrag Soepel&Zeker AOV

Wil je weten of je je verzekerd bedrag mag aanpassen zonder nieuwe gezondheidsverklaring? Controleer dan de voorwaarden van je verzekering in Mijn Movir. De belangrijkste regels lees je hieronder.

 • Je kunt het verzekerd bedrag 1 keer per jaar met maximaal 10% verhogen.
 • Je hebt 1 jaar om gebruik te maken van de Onderhoudsregeling. Dit in tegenstelling tot de 2 maanden die in de voorwaarden van je verzekering staan. Het jaar begint op de datum op de brief over de Onderhoudsregeling die je rond je geboortemaand ontvangt.
 • Je kunt het verzekerd bedrag verlagen tot het bedrag dat je minimaal kunt verzekeren (€ 9.000).
 • De verzekerde is op het moment van het ondertekenen van de aanvraag niet arbeidsongeschikt. Is de verzekerde zwanger? Dan kun je het verzekerd bedrag wel verhogen. De verhoging leidt dan niet tot een verhoging van de eventuele zwangerschapsuitkering.
 • Beperkende voorwaarden en/of premietoeslagen op de bestaande verzekering gelden ook voor de verhoging of verlaging.

  Minimaal en maximaal te verzekeren bedrag
 • Het verzekerd bedrag op de langlopende verzekering(en) mag niet minder zijn dan € 9.000 per jaar.
 • Het totaal van de verzekerde bedragen op de langlopende verzekering(en) mag niet meer bedragen dan 80% van het bruto inkomen per jaar.
 • Het totaal van je verzekerde bedragen voor de Soepel&Zeker AOV moet liggen tussen de € 9.000 en € 150.000 per jaar.

  Terugkeerregeling
 • Heb je het verzekerd bedrag verlaagd, maar is het inkomen inmiddels weer gestegen? Binnen 3 jaar na de verlaging kan het verzekerd bedrag weer verhoogd worden tot het oude niveau (terugkeerregeling) Dit kan alleen als de verzekerde volledig arbeidsgeschikt is en in de afgelopen 90 dagen niet arbeidsongeschikt is geweest. Je kan maximaal 80% van het bruto inkomen per jaar verzekeren. Een nieuwe gezondheidsverklaring invullen is niet nodig.

Dit bedoelen we met inkomen

 • Vrijberoepsbeoefenaar, eenmanszaak, maatschap

  Aandeel uit de maatschapswinst/jaarwinst uit onderneming voor belasting gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten en vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op (im)materiële activa.

 • BV

  Het bedrijfsresultaat voor belasting gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten en vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op (im)materiële activa plus beloningscomponenten van de directeur-grootaandeelhouder.

 • Vennootschap

  Het aandeel in de vennootschapswinst voor belastingen gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten en vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op (im)materiële activa.