In de voorwaarden van verzekering hebben we het over Optierecht. Deze regeling hebben we uitgebreid en verbeterd. Vanaf nu noemen wij het de Onderhoudsregeling.

Dit valt onder de Onderhoudsregeling:

 • Check je beroep en werkzaamheden.
 • Krijg je korting via je MSB? Controleer dan of het MSB dat op je polis staat nog klopt. 
 • Je mag 1 keer per jaar je verzekerd bedrag aanpassen zonder nieuwe gezondheidsverklaring in te vullen. Dit is je Optierecht.
 • Je kunt een verlaagd verzekerd bedrag binnen 3 jaar weer verhogen tot het oude niveau.

Aan het aanpassen van je verzekerd bedrag zijn wel spelregels verbonden.

Dit kun je aanpassen

Zo maak je gebruik van de Onderhoudsregeling

 1. Lees de spelregels.
 2. Log in op Mijn Movir. Heb je nog geen account? Klik dan op ‘activeer Mijn Movir’.
 3. Kies voor Onderhoudsregeling.
 4. Volg de stappen op het scherm.

Kun je geen gebruikmaken van Mijn Movir? Gebruik dan het formulier.

Spelregels aanpassen verzekerd bedrag Movir Momentum AOV

Wil je weten of je je verzekerd bedrag mag aanpassen zonder nieuwe gezondheidsverklaring? Controleer dan de voorwaarden van je verzekering in Mijn Movir. De belangrijkste regels lees je hieronder.

 • Loopt je verzekering korter dan 1 jaar? Dan kan je nog geen gebruikmaken van de Onderhoudsregeling. 
 • Je kunt het verzekerd bedrag 1 keer per jaar met maximaal 10% verhogen.
 • Je hebt 1 jaar om gebruik te maken van de Onderhoudsregeling. Dit in tegenstelling tot de 2 maanden die in de voorwaarden van je verzekering staan. Het jaar begint op de datum op de brief over de Onderhoudsregeling die je rond je geboortemaand ontvang.
 • Heb je een contract van 3 jaar? Dan kun je  het verzekerd bedrag 1 keer per jaar verlagen met maximaal 10%. Heb je een contract van 1 jaar? Dan kun je het verzekerd bedrag verlagen tot  het bedrag dat je minimaal kunt verzekeren (€9.000).
 • De verzekerde is op het moment van ondertekenen van het verzoek niet arbeidsongeschikt en is dit de afgelopen 90 dagen ook niet geweest. Is de verzekerde zwanger? Dan kun je het verzekerd bedrag wel verhogen. De verhoging leidt dan niet tot een verhoging van de eventuele zwangerschapsuitkering.
 • Beperkende voorwaarden en/of premietoeslagen op de bestaande verzekering gelden ook voor de verhoging of verlaging.

  Minimaal en maximaal te verzekeren bedrag
 • Het verzekerd bedrag van je Movir Momentum AOV mag niet minder zijn dan €9.000 per jaar.
 • Het totaal van de verzekerde bedragen op de verzekeringen met een uitkeringsduur tot de eindleeftijd mag niet meer bedragen dan 80% van het gemiddelde inkomen in de afgelopen 3 jaar of het bedrag dat je maximaal bij ons kunt verzekeren. Heb je ook een Momentum Sommen of Schade AOV met een beperkte uitkeringsduur? Dan tellen we de verzekerde bedragen bij elkaar op.
 • Heb je meer dan 80%  van het gemiddelde inkomen in de afgelopen 3 jaar verzekerd en heb je een schade-aov? Dan hebben we het recht het verzekerd bedrag te verlagen.
 • Voor de Movir Momentum AOV gelden de volgende maximale verzekerde bedragen:
Verzekering Maximaal % van je inkomen Maximaal te verzekeren bedrag per jaar
Movir Momentum Sommen/Schade 80% € 220.000*
Movir Momentum Extra Kosten n.v.t. € 77.000
Movir Momentum Vaste lasten 20% € 77.000
Movir Momentum WIA Excedent 80% minus 70% WIA-jaarloon  € 220.000

* Dit maximale jaarbedrag geldt voor de Momentum Sommen of Schade AOV met een uitkeringsduur tot de eindleeftijd. Heb je ook een Momentum Sommen of Schade AOV met een beperkte uitkeringsduur? Dan tellen we de verzekerde bedragen bij elkaar op.

Terugkeerregeling

 • Heb je het verzekerd bedrag verlaagd, maar is het inkomen inmiddels weer gestegen? Binnen 3 jaar na de verlaging kan het verzekerd bedrag weer verhoogd worden tot het oude niveau zonder nieuwe gezondheidsverklaring. (terugkeerregeling).  Dit kan alleen als de verzekerde volledig arbeidsgeschikt is en in de afgelopen 90 dagen niet arbeidsongeschikt is geweest. Je kan maximaal 80% van het bruto inkomen per jaar verzekeren. Een nieuwe gezondheidsverklaring invullen is niet nodig.

Dit bedoelen we met inkomen

 • Vrijberoepsbeoefenaar, eenmanszaak, maatschap, VOF

  De fiscale winst, zoals die blijkt uit de aangiften inkomstenbelasting. Het gaat om de winst vóór ondernemersaftrek, zonder de mkb winstvrijstelling en zonder bijzondere baten en lasten. De winst mag vermeerderd worden met fiscaal toegestane afschrijvingen op (im)materiële activa.

 • BV

  Is de verzekerde een ondernemer die directeurgroot-aandeelhouder (DGA) is van een BV? Dan verstaan wij onder inkomen: het belastbare loon van de DGA, vermeerderd met het aandeel van de DGA in de fiscale winst van de BV. Het gaat om de winst vóór ondernemersaftrek, zonder de mkb-winstvrijstelling en zonder  bijzondere baten en lasten. De winst mag vermeerderd worden met fiscaal toegestane afschrijvingen op  (im)materiële activa. 

 • Werknemer

  Het loon volgens de jaaropgaven van je werkgever of zoals vermeld in je aanslagen inkomstenbelasting.

 • Starter

  Ben je in de afgelopen 3 jaar gestart als zelfstandig ondernemer? Geef dan alleen de winst of het inkomen op van de jaren, die je volledig als zelfstandig ondernemer werkte. Twijfel je? Neem dan contact op met je financieel adviseur.