In de voorwaarden van verzekering hebben we het over Optierecht. Deze regeling hebben we uitgebreid en verbeterd. Vanaf nu noemen wij het de Onderhoudsregeling.

Dit valt onder de Onderhoudsregeling:

 • Check je beroep en werkzaamheden.
 • Krijg je korting via je MSB? Controleer dan of het MSB dat op je polis staat nog klopt. 
 • Je mag 1 keer per jaar je verzekerd bedrag aanpassen zonder nieuwe gezondheidsverklaring in te vullen. Dit is je Optierecht.

Aan het aanpassen van je verzekerd bedrag zijn wel spelregels verbonden

Dit kun je aanpassen

Zo maak je gebruik van de Onderhoudsregeling

 1. Lees de spelregels.
 2. Log in op Mijn Movir. Heb je nog geen account? Klik dan op ‘activeer Mijn Movir’.
 3. Kies voor Onderhoudsregeling.
 4. Volg de stappen op het scherm.

Kun je geen gebruikmaken van Mijn Movir? Gebruik dan het formulier.

Spelregels aanpassen verzekerd bedrag

Wil je weten of je je verzekerd bedrag mag aanpassen zonder nieuwe gezondheidsverklaring? Controleer dan de voorwaarden van je verzekering in Mijn Movir. De belangrijkste regels lees je hieronder.

 • Je kunt het verzekerde bedrag 1 keer per jaar met maximaal 10% verhogen.
 • Je hebt 1 jaar om gebruik te maken van de Onderhoudsregeling. Dit in tegenstelling tot wat in de voorwaarden van je verzekering staat over je Optierecht. Het jaar begint op de datum op de brief over de Onderhoudsregeling die je rond je geboortemaand ontvang.
 • Heb je een contract van 1 jaar? Dan kun je het verzekerd bedrag verlagen tot het bedrag dat je minimaal kunt verzekeren (€ 25). Heb je een contract van 5 jaar? Dan kun je het verzekerd bedrag 1 keer per jaar verlagen met maximaal 10%. 
 • De verzekerde is op het moment van het ondertekenen van het verzoek niet arbeidsongeschikt en is dat de afgelopen 3 maanden (90 dagen) ook niet geweest. Is de verzekerde zwanger? Dan kun je het verzekerd bedrag wel verhogen. De verhoging leidt dan niet tot een verhoging van de eventuele zwangerschapsuitkering.
 • Beperkende voorwaarden en/of premietoeslagen op de bestaande verzekering gelden ook voor de verhoging of verlaging.

  Minimaal en maximaal te verzekeren bedrag
 • Het totaal van de verzekerde bedragen op de langlopende verzekering(en) is maximaal 80% van het bruto inkomen per jaar. Het maximaal te verzekeren bedrag voor de Vaste lastenverzekering is maximaal 30% van je inkomen. Heb je een langlopende Loondienstverzekering? Dan mag je maximaal 80% van je inkomen verzekeren minus 70% van het gemaximeerde WIA-jaarloon.
 • Het totaal van de maximaal te verzekeren bedragen is maximaal € 550 per dag.
 • Hieronder vind je de bedragen die je maximaal per dag kunt verzekeren:
Product Maximaal % van je inkomen Zakelijk professionals Medici
Zelfstandige   Maximaal te verzekeren bedrag per dag Maximaal te verzekeren bedrag per dag
Langlopende verzekering 80% € 550 € 550
Waarnemingsverzekering nvt  - € 130
Vaste kostenverzekering nvt € 210 € 80
Tandartsenverzekering 80%  - € 550
Eerstejaarsverzekering 80% € 32 € 32
Loondienst      
Vaste lastenverzekering 30% € 210 € 210
Langlopende verzekering 80% minus 70% WIA-jaarloon  € 550 € 550
Beroepsopleidings- verzekering 80% minus 70% WIA-jaarloon   - € 225

Dit bedoelen we met inkomen of vaste lasten

 • Vrijberoepsbeoefenaar, eenmanszaak, maatschap

  Aandeel uit de maatschapswinst/jaarwinst uit onderneming voor 
  belasting gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten en vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op (im)materiële activa.

 • BV

  Het bedrijfsresultaat voor belasting gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten en vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op (im)materiële activa plus beloningscomponenten van de directeur-grootaandeelhouder.

 • Vennootschap

  Het aandeel in de vennootschapswinst voor belastingen gecorrigeerd voor bijzondere baten en 
  lasten en vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op (im)materiële activa.

 • Loondienst

  Bruto jaarsalaris inclusief eventuele variabele beloningscomponenten, conform de jaaropgave.

 • Vaste lasten

  Met vaste lasten bedoelen we onder andere: hypotheek, huur, energie, water, licht, verzekering, telefonie en kinderopvang.