Doelgroepen die bij Movir vaak voorkomen

Deze situatie geldt zonder oversluitkorting.