Vul hieronder je klacht in

We zien klachten als feedback om van te leren. Iedere klacht nemen we serieus. Je krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons.

Als je niet tevreden bent over hoe de directie je klacht heeft behandeld, dan kun je je klacht binnen 3 maanden voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt tussen consumenten en financiële ondernemingen. Je kunt je klacht insturen via www.kifid.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Als het Kifid een klacht van jou behandelt waaraan ook een tuchtrechtelijk aspect zit, verwijst het Kifid dat deel van de klacht door naar de Tuchtraad Verzekeraars. Het Kifid zal je hierover informeren. Dat gebeurt ook als je klacht alleen van tuchtrechtelijke aard is. Ook die klacht moet je indienen bij het Kifid. In het reglement van de Tuchtraad staat beschreven wie met welk soort klachten terecht kan bij de Tuchtraad. Meer informatie vind je op www.tuchtraadverzekeraars.nl.

Wil je geen gebruikmaken van deze mogelijkheden om je klacht te behandelen? Dan kan je het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Tuchtraad Verzekeraars

Verzekeraars hebben met elkaar gedragsregels afgesproken. De Tuchtraad toetst bij klachten of wij ons aan die bindende gedragsregels hebben gehouden. De gedragsregels vind je hier: Verbond van Verzekeraars bij Zelfregulering. Meer informatie over de Tuchtraad lees je op hun website: www.tuchtraadverzekeraars.nl.

Vind je dat wij ons niet aan de gedragsregels hebben gehouden, dan kun je een klacht daarover niet rechtstreeks bij de Tuchtraad indienen. Je dient dan eerst een klacht in bij Kifid. En Kifid kan vervolgens je klacht doorsturen naar de Tuchtraad. Kifid kan ook zelf besluiten een klacht door te sturen aan de Tuchtraad.