Betaal je zelf de premie van je aov of betaalt je eenmanszaak, maatschap of de vof de premie? En kan je aanspraak maken op de uitkering bij arbeidsongeschiktheid? Dan kan je de premie die je voor je aov betaalt, aftrekken van 'inkomsten uit werk en woning' in box 1 in je aangifte inkomstenbelasting. Zo betaal je minder belasting.

Ben je arbeidsongeschikt en ontvang je zelf de uitkering van Movir, of ontvangt je eenmanszaak, maatschap of de vof de uitkering? Dan dragen wij loonheffing en premie Zorgverzekeringswet (Zvw) af. Dat doen we volgens de specificaties van de Belastingdienst. Dit zorgt ervoor dat je minder uitgekeerd krijgt (een netto bedrag) dan het bruto bedrag dat je hebt verzekerd. Wat we hebben afgedragen aan de Belastingdienst, kun jij dan verrekenen met de aangifte Inkomstenbelasting.

Inhoudingen op je uitkering

Bij Movir berekenen we deze inhoudingen op basis van het werkelijke aantal werkbare dagen per maand. Hierdoor kan de netto-uitkering die je van Movir ontvangt per maand verschillen.

Verreken deze inhoudingen met je Inkomstenbelasting

Wat Movir inhoudt aan loonheffingen en afdraagt aan de Belastingdienst is een voorheffing op de Inkomstenbelasting die je verschuldigd bent. Dit verreken je jaarlijks met je belastingaangifte. Daarom ontvang je ook ieder jaar een jaaropgave van de uitkeringen die je van ons ontvangen hebt. Op de aanslag Inkomstenbelasting en/of de aanslag Zvw verrekent de Belastingdienst wat wij al voor je hebben ingehouden.

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV?

Heb je je aov via je BV afgesloten en betaalt de BV premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan kan die vennootschap de premie ten laste van de winst brengen. Ben je als verzekerde arbeidsongeschikt, dan ontvangt de BV een bruto-uitkering van ons. Wij houden dan geen loonheffing en premie Zorgverzekeringswet (Zvw) in.

Meer weten?

Je belastingconsulent kan je meer vertellen over jouw situatie. Heb je een vraag aan Movir? Op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur geven we graag telefonisch antwoord op je vragen. Je bereikt ons via 030 607 87 00 (keuze 9). Een mail sturen kan ook: info@movir.nl.