Als verzekerde van Movir kom je in aanmerking voor een vergoeding als je langer dan 3 jaar geleden één van de volgende verzekeringen hebt afgesloten, en als deze verzekering nu nog loopt:

  • Soepel&Zeker AOV
  • Langlopende Beroeps-AOV, de Huisartsen-AOV, Loondienst-AOV of Huisartsen-AOV Loondienst met voorwaarden versie 2019/01 of 2020/01
  • Vaste lastenverzekering met voorwaarden versie 2019/01 of 2020/01
  • Vaste kosten- of Waarnemingsverzekering met voorwaarden versie 2019/01 of 2020/01
  • Kortlopende-, Eerstejaars-, Driejaars- of Vijfjaarsverzekering met voorwaarden versie 2019/01
  • AOV – Volledig van Nationale-Nederlanden
  • Sommen AOV van Delta Lloyd
  • Schade AOV van Delta Lloyd

Het preventief medisch onderzoek is anoniem. Je vraagt het aan bij een arts of bij een medische instelling naar keuze.

Zo werkt de vergoeding

Movir vergoedt maximaal eens in de 3 jaar een bedrag van € 150,-. Heb je een Soepel&Zeker AOV, een Beroeps-AOV of Huisartsen-AOV van Movir met voorwaarden versie 2019/01 of 2020/01? Dan vergoeden wij deze kosten één keer per jaar.

Wil je gebruikmaken van dit aanbod? Stuur dan de originele factuur van het onderzoek naar info@movir.nl. Vermeld daarbij je relatienummer en je rekeningnummer en dat het gaat om een ‘Preventief Medisch Onderzoek’.