Wat is prehabilitatie?

Prehabilitatie wordt in steeds meer ziekenhuizen ingezet als middel om mensen fit te maken voor een operatie. Patiënten werken vóór de operatie aan hun beweging, voeding en mentale gesteldheid. Met als doel het voorkomen van complicaties tijdens de operatie, een kortere ziekenhuisopname en het versnellen van herstel in de thuisomgeving.

De resultaten zijn veelbelovend. Een onderzoek (2021) van onder andere Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) laat zien dat een prehabilitatie traject voorafgaand aan een dikke darmoperatie de kans op complicaties met gemiddeld bijna 50% vermindert. De opnameduur kan met 2 dagen worden verkort en de hersteltijd ook. Het streven is om de komende jaren via een nationaal deltaplan een geunifomeerde aanpak over alle ziekenhuizen in Nederland uit te rollen.

Het Fit4Surgery programma van Radboudumc fungeert als kennisplatform voor de verdere ontwikkeling van die aanpak. Dit programma loopt in de uitrol van prehabilitatie voorop. Na een succesvolle pilot voor patiënten met darmkanker is in dit ziekenhuis de ambitie om prehabilitatie over 20 zogenaamde zorgpaden uit te rollen. Denk aan patiënten met een operatie aan het steun- en bewegingsapparaat of neurologische ingrepen. 

Prehabilitatie in het Radboudumc

Wil je weten wat prehabilitatie is? Bekijk dan dit filmpje

Deze video kun je alleen bekijken als je de cookies accepteert. Meer informatie over cookies

Fit4Society

Borstkanker komt helaas veel voor. Tegenwoordig krijgt 1 op de 7 vrouwen te maken met deze ziekte. In 2021 werd bij 15.746 mensen de diagnose borstkanker, waarvan 15.613 vrouwen (bron Pink Ribbon). Dankzij verbeterde technieken in het opsporen van borstkanker en de behandeling ervan is de kans op overleving groot.

Toch heeft de behandeling grote invloed op het dagelijks functioneren. En is een deel van deze patiënten niet in staat naar hun oude niveau van functioneren terug te keren. Dit is ook terug te zien in de terugkeer naar werk. Movir gaat met Fit4Surgery en Stichting Enjoy the Ride onder de naam Fit4Society samenwerken in een 3-jarig onderzoekstraject in waarbij vrouwen met borstkanker worden geprehabiliteerd. 

We willen onderzoeken wat het effect van het programma is op het herstel van deze patiënten en de impact op de terugkeer naar werk. Een unieke pilot omdat deze groep patiënten nog niet eerder is geprehabiliteerd. De inzichten willen we aan het eind van het traject evalueren en eventueel inzetten in een traject bij Movir voor klanten die wachten op een operatie. 

Misschien vind je dit ook interessant

  • "Ik ben ervan overtuigd dat je er in het totaalplaatje beter uitkomt"

    Wil je weten waarom het belangrijk is om mensen te begeleiden voordat ze een operatie ingaan? En op welke gebieden het onderzoek zich richt? Lees dan het interview met Elke van Daal, Wetenschappelijk onderzoeker bij Fit4Society.

    Elke van Fit4Society