We zijn aangesloten bij:

  • Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag
  • Klachteninstituut FinanciĆ«le Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

Op de met Movir gesloten verzekering is Nederlands recht van toepassing.