In Nederland kampen momenteel zo’n 1,3 miljoen werknemers met psychische klachten. We zien dit terug over alle beroepsgroepen die we verzekeren. In de zorgsector ervaart bijvoorbeeld 44 procent een (zeer) hoge werkdruk, maar ook in de advocatuur en het notariaat is de werkdruk hoog. 64 procent van de medisch specialisten heeft een verhoogd stressniveau en 12 procent is door deze klachten al eens eerder uitgevallen. ‘Het is een zorgelijke ontwikkeling’, zo zegt Schwarz. ‘Het aantal ziekmeldingen onder medische professionals ligt soms 60 procent hoger dan bij andere branches. Specialisten hebben met grote uitdagingen te maken. Grote verantwoordelijkheden in combinatie met administratieve lasten, mondige patiënten en snelle technologische ontwikkelingen maken hen extra vatbaar voor burn-outs, vermoeidheid en concentratieproblemen.’ Ook zien we ook in andere beroepsgroepen het aantal arbeidsongeschiktheidsmeldingen toenemen.

Impact op verzekeraars
Door het toegenomen aantal arbeidsongeschiktheidsmeldingen moet Movir meer geld reserveren om uitkeringen te kunnen blijven betalen. Door de dalende en zeer lage rente van de afgelopen jaren staan deze  reserveringen onder druk. Schwarz: ‘De hoge uitval en de rentedaling vraagt helaas om extra maatregelen. Dat betekent concreet dat we per november de premie met 5 procent verhogen voor oud Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden polissen. Per januari voeren we de premieverhoging door voor onze Beroeps-AOV. We begrijpen dat dit vervelend is, zeker in deze periode. Voor alle beroepsgroepen breiden we de in 2018 ingezette preventiemaatregelen verder uit. Door samen te werken met diverse experts uit verschillende vakgebieden van beroepsverenigingen, coaches en experts ontwikkelen we preventiepakketten die aansluiten bij de verschillende beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld work-lifebalans, hulp bij het runnen van een bedrijf en mindfullness. Zo hopen we samen professionals gezond en fit te houden.'