"Het onderwerp slaap krijgt veel te weinig aandacht onder chauffeurs en transportondernemers. Terwijl uitgerust plaatsnemen achter het stuur van levensbelang is. Daarom gaan wij slapen samen met HalloSlaap een prominente rol geven in Code 95 trainingen," legt Jeroen Meijers van ABW uit.
 
Uit eerdere onderzoeken blijkt dat bij 25% van de ongevallen op de weg vermoeidheid een rol speelt. Daarnaast dut 23% van de weggebruikers wel eens in achter het stuur. "Als verzekeringsspecialist voor de logistieke sector zetten we in op preventie, het voorkomen van ziekteverzuim én op het verbeteren van verkeersveiligheid. Wij zijn van mening dat er op het gebied van rust en slaap nog veel te winnen valt," aldus Jeroen Meijers, mede-eigenaar van ABW.

Anonieme slaapscan

In de code 95 training over leefstijl komt onder andere voeding en beweging naar voren, maar wordt er op dit moment veel minder over slaap en rust gesproken. Tijdens de leefstijltraining bij ABW gaat er meer over slaap gesproken worden en daarbij voegt HalloSlaap een zogenoemde slaapscan voor iedere chauffeur toe.
 
De uitslag van de slaapscan is volledig anoniem en wordt alleen gedeeld met de chauffeur. "De wetenschappelijk onderbouwde slaapscan geeft op individueel niveau inzicht in hoe jouw nachtrust eruitziet. We creëren bewustwording om vervolgens stappen naar verbetering van nachtrust te zetten. Wie op basis van de scan hulp of advies wil, kan bij ons terecht. Chauffeurs krijgen persoonlijke begeleiding," legt Ab Chakai van HalloSlaap uit.
 
Werkgevers krijgen geen individuele informatie maar wel overzicht van de fitheid van al hun chauffeurs als groep. "Het geeft hen een algemeen beeld over de fitheid van hun chauffeursploeg. Op basis van deze informatie kan een werkgever in zijn beleid actie ondernemen, in samenwerking met HalloSlaap, om hier mogelijk iets aan te doen. Dit gaat dus niet op individueel niveau maar op bedrijfsniveau,” aldus Chakai.

Breng je lichaam in beweging

Irma Leijten is slaapexpert bij HalloSlaap en denkt dat er bij chauffeurs genoeg kortetermijnwinst te behalen valt als het gaat over slapen. "Veel chauffeurs zetten de muziek wat harder of gaan in gesprek met collega’s om zich te verzetten tegen vermoeidheid terwijl een powernap van 20 minuten je voor enkele uren nieuwe energie geeft. Hoe groot de tijdsdruk af en toe ook is, probeer je eigen herstel meer centraal te zetten."
 
Eigen herstel zit hem volgens Leijten in veel meer dan ’s nachts slapen of een powernap. "Overdag hebben je lichaam en je brein belang bij herstel. Kom tijdens een stop in beweging, zeker bij lange ritten moeten je lichaam en je hersenen op z’n tijd even uit het verkeersritme. Je ogen zijn bij een lange rit altijd geconcentreerd, geef ze bij een stop rust."

Over HalloSlaap
HalloSlaap is een initiatief van Movir: dé inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Al 125 jaar helpt Movir honderdduizenden professionals om in beweging te blijven. De impact van slaapproblemen op het leven van professionals kan heel groot zijn. HalloSlaap heeft methodes ontwikkeld om ervoor te zorgen dat deze problemen verleden tijd zijn.
 
Over ABW
ABW is de verzekeringsspecialist voor de logistieke sector. Al 37 jaar maakt ABW de bedrijfsmatige risico’s inzichtelijk om vervolgens vanuit duurzame oplossingen te zoeken naar de beste manier om risico’s te voorkomen of te beperken. ABW biedt verzekeringen voor het wagenpark, maar ook op het gebied van aansprakelijkheids-, brand- en bedrijfsverzekeringen en verzuim en werknemersverzekeringen heeft de organisatie deskundigheid in huis.