Dit verandert wel en dit blijft gelijk

1. Dit verandert door de verhuizing 2. Dit verandert niet door de verhuizing
Je krijgt een nieuw relatienummer De dekking van je aov
Je krijgt een nieuw polisnummer, per dekking De premie van je aov
Ons incassant ID wordt NL44ZZZ30158323000 De voorwaarden van verzekering
We incasseren de premie via ons rekeningnummer NL72 INGB 0672 1944 65 Je contractduur
We incasseren de premie per dekking Je uitkering
In februari 2024 krijg je 2 jaaropgaven Jouw financieel adviseur, je eerste aanspreekpunt voor vragen en advies
De naam van je adviseur op je polis, als deze werkt onder de verantwoordelijkheid van VKG  

Veelgestelde vragen