1-jaarscontract

Kies je een 1-jaarscontract? Dan verlengen we je verzekering steeds automatisch met weer een jaar, tenzij de verzekering eindigt. Jij kunt de verzekering elke dag opzeggen. Je hebt geen opzegtermijn.

3-jaarscontract

Kies je een 3-jaarscontract? Dan kun je de verzekering opzeggen per de datum dat de contractperiode eindigt. De contractvervaldatum vind je op je polis. De opzegtermijn is 2 maanden.

Verlengen

Na het verstrijken van deze contractperiode kunnen we opnieuw een 3-jaarscontract afspreken. Je krijgt hierover bericht van ons.

Je kunt de verzekering dan weer opzeggen per de nieuwe contractvervaldatum. De opzegtermijn is 2 maanden.

Spreken we niets af over een nieuwe contractperiode en zeg je ook je verzekering niet op? Dan verlengen we de verzekering steeds automatisch met een jaar. Je kunt de verzekering dan elke dag opzeggen zonder opzegtermijn.

Tussentijds beëindigen

Wil je de verzekering tussentijds beëindigen? Vraag dat dan aan via je financieel adviseur. In enkele situaties is dat mogelijk. Bijvoorbeeld als je stopt met werken. Een tussentijdse beëindiging kan je niet zelf aanvragen bij Movir.