In de volgende situaties heb je geen recht op een uitkering:

 • als de verzekering nog niet is ingegaan.
 • als de mate waarin je arbeidsongeschikt bent, minder is dan je uitkeringsdrempel. De mate van arbeidsongeschiktheid drukken we uit in een percentage. Je vindt de uitkeringsdrempel op je polis. In veel gevallen is de uitkeringsdrempel 25%.
 • op de dag waarop je arbeidsongeschikt bent geworden en tijdens de eigenrisicotermijn.
 • als je een uitsluiting op de polis hebt voor de aandoening waardoor je arbeidsongeschikt bent.
 • als je een betalingsachterstand hebt.
 • als de verzekering is geëindigd.
 • als je de verplichtingen die in de voorwaarden van je verzekering staan beschreven niet nakomt.
 • als er sprake is van opzet of roekeloosheid.
 • als er sprake is van fraude.
 • als je zonder onze toestemming langer dan 6 maanden naar het buitenland gaat. Ben je arbeidsongeschikt? Overleg het dan altijd met ons als je naar het buitenland gaat.
 • bij overmatig gebruik van alcohol of drugs, bij ongevallen waarbij je onder invloed was van alcohol of drugs, bij molest en bij atoomkernreacties en bij gevangenschap.

Movir Momentum AOV
Bij de Movir Momentum AOV voor zelfstandigen geldt dat je geen zwangerschapsuitkering krijgt als:

 • de uitgerekende bevallingsdatum binnen een jaar na de ingangsdatum van je verzekering valt.
 • je korter dan 20 weken zwanger bent of bent geweest.

Check je voorwaarden en ontdek in welke situaties je nog meer geen recht op uitkering hebt.