Sinds 11 juni 2024 is het wetsvoorstel BAZ, voor de verplichte aov, openbaar. Tot 23 juli 2024 kan je suggesties doen voor verbetering van dit voorstel. De plannen voor de verplichte aov kunnen dus nog veranderen.

Op deze pagina

Waarom komt er een verplichte aov?

Er zijn in Nederland veel zelfstandig ondernemers. Een groot deel van deze groep heeft geen inkomen bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Om meerdere redenen voert de overheid de verplichte aov in, onder andere:

  • De overheid vindt het belangrijk dat zelfstandigen een financieel vangnet hebben bij arbeidsongeschiktheid.
  • De overheid vindt het niet wenselijk dat de risico’s en kosten van arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen bij de samenleving liggen.
  • De overheid wil oneerlijke concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen en tussen zelfstandigen onderling tegengaan.

Voor wie is de verplichte aov?

Volgens het concept wetsvoorstel geldt de verplichte aov voor (IB) ondernemers die winst uit onderneming genieten (volgens de wet inkomstenbelasting 2001) en de AOW gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
Het maakt niet uit of je personeel hebt of niet. Het kan dus zzp’ers, ondernemers of zelfstandigen betreffen.

Voor wie is de verplichte aov niet?

Meewerkend partners, resultaatgenieters (inkomen wordt gezien als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW), directeur-grootaandeelhouders, gemoedsbezwaarden en personen die winst als medegerechtigden genieten (hebben wel winst uit onderneming, maar leveren hier niet per definitie arbeid voor) vallen niet onder de regeling.

Hoe ziet de verplichte aov eruit?

Het concept wetsvoorstel kan nog veranderen. Maar dit zijn de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel dat er sinds 11 juni 2024) ligt:

  • De uitkering bedraagt 70% van de winst uit onderneming vóór arbeidsongeschiktheid, met een maximum uitkering ter hoogte van het wettelijk minimumloon (vanaf 1 juli 2024: € 2.133,- per maand).
  • Om te bepalen of je recht hebt op een uitkering geldt er een absoluut criterium voor arbeidsongeschiktheid: is de zelfstandige nog in staat om met algemeen geaccepteerde arbeid ten minste het wettelijk minimumloon per maand te verdienen? Als het oordeel ‘nee’ is, dan ben je arbeidsongeschikt en kun je in aanmerking komen voor een uitkering. Is het oordeel ‘ja’, dan ontvang je geen uitkering.  
  • Het UWV stelt vast of er recht bestaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en betaalt de uitkeringen.
  • De Belastingdienst int de premies.
  • De verzekering loopt tot de AOW-leeftijd.
  • De periode dat je nog geen uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt bent (de wachttijd) is 52 weken.

Wat kost de verplichte aov?

De premie zal naar verwachting 6,5% van je inkomen (winst uit onderneming) zijn, met een maximum van 143% van het wettelijk minimumloon. Op basis van het wettelijk minimumloon dat geldt vanaf 1 juli 2024 is dat ongeveer € 195,- bruto per maand.

Wat gebeurt er als ik al een aov heb?

Als je al een aov hebt dan kun je – zoals het er nu uitziet – ‘vrijstelling’ krijgen voor de verplichte aov. Je aov moet wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de eindleeftijd minstens 55 jaar zijn. En de periode waarin je geen uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt bent (de wachttijd/ eigenrisicotermijn) is maximaal 52 weken. Deze eisen kunnen nog wijzigen in de definitieve wetgeving.

Kan ik nog een aov bij Movir afsluiten als de verplichte aov er is?

Ja dat kan. Volgens het concept wetsvoorstel kun je een verzekering bij een verzekeraar sluiten in plaats van de verplichte aov bij de overheid (opt-out). De dekking van de aov die je afsluit moet dan op een aantal onderdelen (zoals hierboven genoemd) minimaal gelijk zijn aan de verplichte aov en mag niet goedkoper zijn dan de verplichte aov.

Er is ook de mogelijkheid om je  aanvullendop de verplichte aov te verzekeren. Verdien je bijvoorbeeld meer dan het bedrag dat je kunt verzekeren met de verplichte aov (143% van het wettelijk minimumloon) en wil je voor dit deel van je inkomen een aov sluiten? Dan mag dat deel afwijken van de verplichte aov. Je kunt bijvoorbeeld voor een andere eindleeftijd kiezen.

Wanneer is de verplichte aov er?

Het wetsvoorstel voor de verplichte aov is vanaf 11 juni 2024 tot 23 juli 2024 in te zien. Iedereen kan in deze periode suggesties doen voor verbetering. Daarna zal een definitief wetsvoorstel volgen. De verwachting is dat de Tweede Kamer later dit jaar het wetsvoorstel behandelt. Als de wet wordt aangenomen, dan is er nog tijd nodig om deze in te voeren. Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend. Dit zal naar verwachting niet voor 2027 zijn.

Nu al een aov sluiten?

Er kan elk moment iets gebeuren waardoor je arbeidsongeschikt wordt. Ben je zelfstandige en heb je nog niets geregeld? Laat je dan adviseren over een aov. Hiermee kun je inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid beperken en heb je ook vóór invoering van de verplichte aov al een vangnet.

Een ander voordeel van het afsluiten van een aov voordat de verplichte aov ingaat, is dat je meer keuzevrijheid hebt. De voorwaarden voor ‘vrijstelling’ zijn ruimer bij aov's die al zijn afgesloten op het moment dat de verplichte aov wordt ingevoerd.

De Movir Momentum AOV

Méér dan alleen een uitkering

Als je arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval, dan krijg je met een Movir Momentum AOV de uitkering waarvoor je je verzekerd hebt én deskundige hulp op maat om zo goed en snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Bij Movir gaan we nog een stap verder: je kan ook gebruikmaken van onze Preventieservice. Daarmee kun je rekenen op uitgebreide hulp om te voorkomen dat je uitvalt.

De steun van mensen die je begrijpen

Als je arbeidsongeschikt wordt, dan doet dat iets met je. Op zo’n moment wil je de steun van mensen die je begrijpen. Bij Movir zijn we specialist op het gebied van aov: al meer dan 125 jaar houden we ons alleen bezig met arbeidsongeschiktheid en het vooruithelpen van zelfstandigen. Dat merk je.

Stel je vragen

Heb je vragen over het verzekeren van je inkomen of over de Movir Momentum AOV? Bel dan vrijblijvend met 1 van onze aov-experts. Dat kan op werkdagen tussen 8.00 - 17.30 uur via 030 607 87 77.
Wil je advies? Bel dan met een onafhankelijk financieel adviseur. Movir adviseert niet.