Zo keerde tandarts Van Diemen toch weer terug in de praktijk

Tandarts Marjan van Diemen wilde graag weer terug naar de praktijk, nadat ze langdurig arbeidsongeschikt was geweest. Ze wist echter niet of ze het vak nog kon uitvoeren en of ze weer patiënten zou durven behandelen. ‘Ik was bang om fouten te maken. Dat heb ik met Movir besproken’, vertelt Van Diemen. ‘Zij begrepen mijn situatie en brachten me in contact met Joseph Wouters (ergonoom en arbeidsdeskundige, red.). Via hem kwam ik terecht bij Marjoke Vervoorn van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).’  

Simodont

Joseph Wouters: ‘De afgelopen jaren werkte mevrouw Vervoorn aan de ontwikkeling van de Simodont. Dat is een virtuele omgeving waarin studenten tandheelkunde hun handvaardigheid kunnen oefenen. Inmiddels wordt deze ook door tandartsen uit het werkveld gebruikt als ze ingewikkelde behandelingen willen oefenen. De Simodont is ook geschikt voor tandartsen die terugkeren in het vak en weer vertrouwen willen opdoen. De eerste kennismakingen hiermee zijn meer dan positief.’

Oefenen, oefenen, oefenen

Tandarts Van Diemen blikt terug hoe ze op de Simodont oefende, nadat ze eerst haar weerstand tegen computers had overwonnen: ‘Het was even wennen om in Virtual Reality te werken. Maar de Simodont benadert de werkelijkheid heel goed. Ik heb één voor één alle oefeningen gedaan die het systeem aanbiedt, net zo lang tot ik ze kon. Zo kreeg ik weer vertrouwen in mijn boorwerkzaamheden. Het was fijn dat ik het in mijn eigen tempo kon doen. Bij een patiënt moet het in één keer goed gaan. Maar al boor je een bepaalde kies honderd keer, dat maakt de Simodont niks uit. De oefeningen werden steeds moeilijker. Zo heb ik mijn eigen grenzen leren kennen en kunnen verleggen. Op die manier heb ik ook mijn BIG-herregistratietraject kunnen doen.’

Geheugen

Geduld is niet de enige goede eigenschap van de Simodont. Wouters: ‘De computer legt vast wat iemand presteert. Als je op een bepaald punt van de ingreep vastloopt, kun je dat opslaan en de ingreep vanaf dat punt overdoen. Dat kan je zo vaak herhalen als je wilt. Omdat alles wordt vastgelegd, is het ook makkelijk om na afloop met een docent te bespreken wat je precies gedaan hebt. Het ACTA heeft ook mevrouw Van Diemen daar voortreffelijk in ondersteund.’

Stap naar de praktijk

Dankzij de Simodont, de begeleiding van Joseph Wouters en de hulp van het ACTA kon mevrouw Van Diemen weer patiënten behandelen: ‘Dat ging geleidelijk. Maar het was heel fijn om in de praktijk te kunnen brengen wat ik op de Simodont had geoefend. Het is zelfs mogelijk om een afdruk van een patiënt te maken en die vervolgens in de Simodont in te laden. Zo kon ik een driedelige brug oefenen, voordat ik de ingreep in de praktijk bracht. Dat gaf het echte zelfvertrouwen. Zo’n complexe behandeling had ik zonder de Simodont nooit meer kunnen doen.’

Liefde voor het vak

‘Eigenlijk dacht ik dat ik nooit meer als tandarts zou kunnen werken’, besluit Van Diemen. ‘Maar de liefde die ik voor het vak heb is altijd gebleven. Daarom ben ik heel blij dat ik de kans heb gehad om op deze manier weer vertrouwen in mezelf te krijgen. Dat wil ik graag met andere verzekerden delen: weet dat Movir je op heel veel manieren kan helpen om weer aan het werk te gaan. De ondersteuning van alle betrokken partijen bij het terugkeren naar de praktijk heeft heel veel voor me betekend.’ 

 

* De naam van de tandarts is aangepast uit oogpunt van privacy.