Dat blijkt uit onderzoek dat we uitvoerden onder 1052 werkenden, bestaande uit zowel Nederlandse zelfstandig ondernemers, als Nederlanders in loondienst. De positieve drive onder deze groep is opvallend te noemen, want deze tijden kennen ook voor zelfstandigen de nodige zorgen.

Zelfstandig ondernemers meer werkplezier

Zelfstandig ondernemers ondervinden meer werkplezier dan mensen in loondienst. Zelfstandigen geven hun werkplezier gemiddeld een 8,1, waar mensen in loondienst hun werkplezier met een 7,5 beoordelen. Daarbij geeft 60% van de zelfstandig ondernemers aan energie te krijgen van werken, vergeleken met 34% van de werkenden in loondienst.

Slechts 16% van de zelfstandig ondernemers zou bij een goed aanbod overwegen (terug) in loondienst te gaan. Meest genoemde voordelen zijn: meer vrijheid, eigen werktijden bepalen en alleen doen wat je echt leuk vindt.

Werkplezier wint van zorgen

Natuurlijk bestaan er in deze tijden ook zorgen, zoals een hoge werkdruk en voldoende inkomsten ontvangen om zichzelf te kunnen onderhouden. Rust en ontspanning worden dan het meest gekozen om in beweging te blijven en de werkdruk tegen te gaan.

Uiteindelijk lijkt het werkplezier voor zelfstandigen zwaarder te wegen: het merendeel geeft aan vooral energie te krijgen van werk, in plaats van te werken om de rekeningen te kunnen betalen - terwijl dit voor mensen in loondienst juist andersom geldt.

Werkplezier (72%), waardering van klanten (69%) en financiële onafhankelijkheid (46%) worden door de zelfstandig ondernemers hierbij het meest gewaardeerd.