Mariëlle Rensel, directeur ZZP Nederland: ‘De coronacrisis raakt iedereen, zo ook de zelfstandig ondernemer, ieder op zijn eigen manier. Maar de grote gemene deler is dat ze deze uitdagingen met lef en creativiteit tegemoet treden’.

Toch ondervindt de zelfstandig ondernemer ook de gevolgen van de coronacrisis. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers (veel) minder opdrachten en omzet heeft. Ook blijkt dat de zelfstandig ondernemer zijn zakelijk leven op dit moment gemiddeld een 6,4 geeft en voor zijn privéleven een 7. Bij ruim een derde is de balans tussen werk en privé achteruit gegaan sinds corona, terwijl bij bijna de helft niets is veranderd. Opvallend hierbij is dat slechts dertig procent van deze zzp'ers meer stress ervaart dan voor de crisis.

‘Bij de uitval van zelfstandig professionals’, zo geeft Yoram Schwarz, directeur van Movir, aan ‘weten we uit ervaring dat het belangrijk is dat de onderliggende oorzaak van stress wordt herkend, om het vervolgens ook te erkennen. Dan kun je kijken naar passend maatwerk om uitval te voorkomen die past bij de zelfstandig professional. Dit kan op allerlei gebieden zijn, denk hierbij aan het inkomen, het gezin, de werk-leven balans, maar ook de bedrijfscontinuïteit. We willen handvatten geven, maar voorop staat dat we samen kijken waar ondernemers behoefte aan hebben. Zo hebben we tijdens corona masterclasses georganiseerd waarbij we ondernemers handvatten boden om creatief met hun bedrijfsstrategie om te gaan. Dit aan de hand van het Business Model Canvas.’

Het onderzoek is uitgevoerd onder de 1.400 aanmelders voor de Dag van de ZZP'er. Ruim 500 deelnemers deden mee aan het onderzoek.

Over Movir

Movir is al 125 jaar de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor zelfstandig professionals. Ons doel is om te zorgen voor continuïteit van deze professionals, zowel privé als in hun werk. Wij zijn een volwaardig gesprekspartner en hebben hierdoor veel klantkennis. Als grootste arbeidsongeschiktheidsverzekeraar gebruiken wij marktinzichten en klantkennis bij het ontwikkelen van preventieve diensten, zodat arbeidsongeschiktheid kan worden voorkomen. Als een verzekerde toch arbeidsongeschiktheid raakt, maken we een re-integratieplan en zorgen we natuurlijk conform de voorwaarden voor een uitkering. Onze verzekeringen verkopen wij via onafhankelijk financieel adviseurs. Movir is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 

Over Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke belangenorganisatie in Nederland met bijna 50.000 aangeslotenen. Sinds 2006 zet Stichting ZZP Nederland zich in om het ondernemerschap van kleine zelfstandigen te bevorderen. Sinds eind 2019 is ZZP Nederland organisator van de Dag van de ZZP’er en de FOTY Awards. Met het organiseren van de Dag van de ZZP’er en de daarbij behorende verkiezing van de Freelancer of the Year wil ZZP Nederland op inspirerende en plezierige wijze ondernemers met elkaar in gesprek laten komen over het zelfstandig ondernemerschap.