Tjeerd: ‘We kunnen ons goed vinden in de uitgangspunten van het advies waarin wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid centraal staan. We vragen nadrukkelijk aandacht voor de sleutelrol van werkgevers, re-integratiedienstverleners en inkomensverzekeraars hierbij.’

Nationale-Nederlanden ondersteunt als inkomensverzekeraar meer dan een miljoen werknemers en zelfstandigen als er sprake is van verzuim en arbeidsongeschiktheid. De wetgeving rondom loondoorbetaling en re-integratie van de afgelopen decennia hebben een belangrijk aandeel gehad in het bespoedigen van de terugkeer in het arbeidsproces, het terugdringen van verzuim en het verlagen van de instroom in de WIA. Met als gevolg een hogere arbeidsparticipatie.

Onderdeel van het advies is het terugdringen van de termijn van loondoorbetaling van twee naar een jaar. Tjeerd: ‘Uit de praktijk weten we dat re-integratie bij verzuim succesvoller verloopt bij de eigen werkgever. Juist daarom is het belangrijk om de activerende rol van werkgevers te behouden. Om deze reden is in overleg met VNO-NCW en MKB Nederland vanaf 1 januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering geïntroduceerd. Deze ondersteunt werkgevers nog beter bij hun wettelijke re-integratieverplichtingen. Graag zien we dat deze de komende jaren de kans krijgt zich te ontwikkelen.’

Verder pleit de commissie voor een modernisering van het arbeidsrecht en het aantrekkelijker maken van werkgeverschap. De duurzame arbeidsrelatie is samen met een persoonlijk ontwikkelbudget en loopbaanwinkels een belangrijk fundament voor levenslang ontwikkelen. Tjeerd: ‘We zien ook de noodzaak van levenslang ontwikkelen en leveren hier graag een bijdrage aan. Zo ondersteunen we al zelfstandigen die door arbeidsongeschiktheid niet verder kunnen in hun eigen beroep.’

Een ander onderdeel van het advies is een verplichte uniforme arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Nationale-Nederlanden gaat uit van keuzevrijheid voor haar klanten. De financiële situatie en de behoefte van zelfstandigen zijn divers. Er zijn 300.000 ZZP’ers in Nederland die al een bestaande regeling hebben, waarvan een kwart bij onze arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir. Het blijft belangrijk dat zelfstandigen de mogelijkheid hebben om een eigen regeling te treffen of te behouden.

We kijken uit naar de reactie van het kabinet op het advies van de commissie. Ook leveren we graag een bijdrage aan de vervolgdiscussie om te komen tot een arbeidsmarkt die beter is ingericht op een veranderende werkaanbod.

Mediarelaties NN Group/Nationale-Nederlanden

Gedi Schrijver
+31 (0)6 11 15 72 76
gedi.schrijver@nn-group.com