Dat blijkt uit onderzoek dat verzekeraar Movir heeft laten verrichten door adviesbureau Happiness Lab van de Nijmeegse hoogleraar Ap Dijksterhuis. De resultaten van het onderzoek, waaraan enkele honderden jonge advocaten deelnamen, werden donderdag in Breda gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de Stichting Jonge Balie Nederland.

Volgens Dijksterhuis komt het cijfer 6,9 overeen met het werkgeluk bij andere hoogopgeleide jonge professionals. Jonge advocaten scoren bovengemiddeld hoog waar het hun autonomie betreft: ze vinden dat ze zelf beslissingen mogen nemen in hun werk. Ook met het werkplezier, de werkzekerheid en de collegialiteit zit het wel goed.

Op een aantal onderdelen bieden de onderzoeksresultaten echter reden tot zorg, meent de psycholoog. Zowel waar het werkdruk als de balans tussen werk en privé betreft, scoren jonge advocaten onvoldoende. Daar rollen respectievelijke de cijfers 4,1 en 4,6 uit de bus. De werkdruk wordt als te hoog ervaren en de invloed van het werk op het privéleven als te hoog.

Volgens Dijksterhuis kan het helpen om tijdens het werk één ding tegelijk te doen en het e-mailverkeer minder dwingend te maken. ‘Misschien ben je erbij gebaat om voortaan nog maar drie keer per dag je email te bekijken. Verdeel de mail dan in drie categorieën: onmiddellijk beantwoorden, meteen weggooien of bewaren en de volgende ochtend voor tien uur afhandelen.’

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Advocatenblad