De voordelen van de Onderhoudsregeling

 • Klanten kunnen 1x per jaar gebruikmaken van de Onderhoudsregeling. Hierdoor kun je het werk meer verdelen.
 • De mogelijkheden binnen de Onderhoudsregeling hebben we uitgebreid.
 • Klanten kunnen de aanpassingen doorgeven via Mijn Movir. Omdat we de aanpassingen die mogelijk zijn automatisch verwerken, hoeven klanten minder lang te wachten.
 • De status van de aanpassing kun je volgen via Mijn Movir. Ook de selectie van klanten die zijn aangeschreven kan je hier inzien.
 • Klanten ontvangen het bericht voortaan via hun communicatievoorkeur: per brief en in Mijn Movir óf alleen in Mijn Movir.

Dit valt onder de Onderhoudsregeling

 • We vragen klanten om te controleren of het verzekerd beroep en de werkzaamheden op de polis nog kloppen. En ontvangt een klant korting via zijn Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) of ziekenhuis? Dan vragen we hem of hij nog is aangesloten bij deze MSB of nog werkt bij dit ziekenhuis.
 • 1 keer per jaar het verzekerd bedrag verhogen met maximaal 10% of 15% zonder nieuwe gezondheidsverklaring in te vullen. Het jaar gaat in op de datum van de brief of het bericht in Mijn Movir. 
 • 1x per jaar het verzekerd bedrag verlagen met maximaal 10% bij een meerjarencontract. Klanten met een Reaal-product en klanten met een 1-jaarscontract mogen het verzekerd bedrag verlagen tot het minimale bedrag dat ze kunnen verzekeren.

Klanten ontvangen 1x per jaar een bericht

Klanten die in aanmerking komen, ontvangen ieder jaar rond hun geboortemaand een bericht  over de Onderhoudsregeling. Ze kunnen in Mijn Movir zelf aangeven hoe ze dit bericht willen ontvangen: alleen online via Mijn Movir óf per brief en via Mijn Movir. Ben je als adviseur zelf incasserend? Dan vragen we je de brief zelf door te sturen naar je klant. Natuurlijk verwijzen we voor advies altijd naar jou als financieel adviseur.

Zo werkt de Onderhoudsregeling in Mijn Movir.

Deze video kun je alleen bekijken als je de cookies accepteert. Meer informatie over cookies

Deze portefeuilles/labels vallen onder de Onderhoudsregeling

Klanten met de volgende producten mogen gebruikmaken van de Onderhoudsregeling:

 • Reaal-producten
 • Delta Lloyd-producten
 • NN-producten
 • Movir-producten: 
  o    Soepel&Zeker AOV
  o    Beroeps-AOV
  o    Momentum AOV

Een aantal klanten kan helaas geen gebruikmaken van de Onderhoudsregeling. Bijvoorbeeld omdat ze arbeidsongeschikt zijn of een betalingsachterstand hebben. Meer hierover vind je in de spelregels van de Onderhoudsregeling.